FOR FUN TIMES AND TO DO'S

 
 
 
 
 
Jag har så länge jag kan minnas varit en sådan som alltid skrivit ner viktiga och mindre viktiga saker med papper och penna. Att köpa en ny kalender varje höst inför skolstarten har varit lite som en nyårsafton i miniatyr för mig. Jag älskar dessutom allt som har med ordning och reda att göra, och kan spendera timmar på att sortera papper, skriva listor och planera kommande veckor. För att slippa bära runt på en kalender har jag dock övergått till kalendern i min iPhone det senaste året, men har hela tiden saknat den där överblicken och att kunna skriva ner saker för hand. Efter några månaders övervägande (jag vet, min beslutskedja är rätt lång) tog jag tag i saken och köpte denna kalender från Bando.
 
Jag valde en kalender för 17 månader där varje vecka har ett eget uppslag, och en design med texten "I don't work here" för att påminna mig själv om att denna kalender ska fyllas med roliga saker, inte med jobb. Förutom att denna kalender är väldigt fint utformad med fina illustrationer för varje månad, finns det även små inspirerande eller peppande citat utspridda här och där. Väldigt mysigt tycker jag! Jag gillar dessutom fliksystemet i sidan som gör det enkelt att hitta varje månad. Jag kikade lite på Bandos övriga sortiment och de har massor av andra kalendrar, mappar, anteckningsblock och så vidare. Väldigt fina saker om man vill ha något lite mer ovanligt som gör det tusen gånger roligare att planera!
 
 
// As long as I can remember I've been the type of person who has to write down both important and less important stuff using paper and pen. Buying a new agenda in prepation of each school year has been somewhat of a new year's eve in miniature for me. I also love everything that has to do with organisation, and I can spend hours sorting papers, writing lists and planning the upcoming weeks. However, about a year ago I surrendered and started using my iPhone calendar instead, but ever since I've been missing the overview that a real agenda provides, as well as the feeling of writing things dowm by hand. After a few months of deliberation (I know, my purchase decisions are a bit slow) I finally caved and bought this agenda from Bando
 
I chose a 17 month agenda, with a print saying "I don't work here" to remind myself to fill this agenda with fun things, not work. Except for having a great deisgn and nice illustrations for each month, they have also placed some inspiring quotes and expressions here and there. Such a nice touch! I also really like the color-coded tabs that makes it easy to find what you're looking for. I looked at the rest of the products at Bando's website, and they have so many cool agendas, files, notepads and so on. Really nice things if you want something a bit more unusual, that makes planning a thousand times more fun!
Bando - Calendar - Kalender - Organisation - Planning