GOALS FOR 2018

 
Måndag, ny vecka och dags att köra igång med årets första utmaning. Jag missade vecka 1 men skyller på att jag fortfarande hade jullov och helt tappade fokus på tidens gång. Tanken med denna serie är att jag postar en ny utmaning varje vecka, med fokus på minimalism och hållbarhet. Det kommer att bli en blandning av korta och enkla utmaningar som man gör på en timme eller två, i kombination med lite mer omfattande utmaningar som kanske hänger kvar en större del av året. Ni som vill får hemskt gärna haka på!
 
Första utmaningen handlar om målsättningar, vilket passar himla bra med tanke på att 2018 precis har startat. Jag har precis som många andra övergett det här med nyårslöften som ofta har en negativ klang. Istället har jag sedan 2-3 år tillbaka satt upp mål som jag vill uppnå under året. Det kan vara precis vad som helst, stort som smått. Saker du vill göra, platser du vill besöka, någonting du vill uppnå. Syftet är att identifiera saker som du vill göra under det nya året, inte saker du måste göra. Här kommer ett urval av mina mål för 2018!
 
UNDER 2018 VILL JAG:
 • Resa till Skottland. Skottland är ett land jag alltid har velat besöka. Jag hoppas att det finns tid för en weekend till Edinburgh i vår eller kanske till hösten. Men allra helst en lite längre road trip!
 • Paddla kajak i Stockholms innerstad. Detta har jag tänkt göra sedan vi flyttade hit för två år sedan, men det har aldrig blivit av. 
 • Läsa minst 20 böcker. Det här bör inte bli så svårt. Jag älskar att läsa, och läser gärna på tunnelbanan, på bussen, på kvällarna och så vidare. Men jag vill gärna läsa fler vanliga böcker i kombination med en eller annan e-bok.
 • Ta en balettklass. Jag dansade balett, jazzdans, modern dans och alla möjliga stilar i ca 12 år när jag var yngre. Baletten är det jag saknar mest, så nu är det dags att återuppta på en lagom hobbynivå.
 • Läsa en kurs i finska. Både min mamma och min pappa har finskt ursprung och stora delar av min släkt pratar finska. Jag kan dock bara enstaka ord och uttalet är obefintligt. Så en grundläggande språkkurs skulle jag vilja hinna med.
 • Resa till Island. Vi åkte till Island på vår bröllopsresa som ni kan läsa om här. Jag skulle så gärna vilja åka tillbaka för att hinna se ännu mer av detta land!
 • Läsa en kurs i franska. Jag har pluggat franska både i grundskolan och på universitet men får aldrig användning för mina kunskaper. I år vill jag läsa en kurs med fokus på att prata!
 • Köpa en lägenhet. Jag har bott i tre olika lägenheter sedan jag flyttade hemifrån 2010. Alla har varit riktigt fina hyreslägenheter och jag har haft turen att alltid lyckas få ett förstahandskontrakt. Jag trivs bra i den fina lägenheten som vi har nu, men jag hoppas ändå att 2018 blir året som vi köper en egen bostadsrätt i Stockholm. 
 • Resa mer i Sverige. Jag vill se mer av vårt fina land! Det är många städer och landskap som jag aldrig har besökt, till exempel Skåne och Gotland. Jag vill även åka hem till Norrbotten oftare.
 
Vad är dina mål för 2018?
 
 
 
// It's Monday and time to kick start the week with the first minimalism challenge of the year. I missed week 1 but I blame it on the fact that I was still on Christmas holiday and didn't keep track of the days. The idea of this series is to post one new challenge every single Monday. It will be a mixture of simple and quick challenges than can be performed in an hour or two, and more thorough challenges that might stick around with you for a longer duration of the year. You are more than welcome to join me!
 
The first challenge is all about goal setting, which is very convenient since 2018 just started and everyone is all about a fresh start. Just like many others, I have abandoned the New Year's resolutions since they often have a negative vibe. Instead I have for the past 2-3 years been writing down goals that I want to acheive each year. It can be absolutely anything, big or small. Things you want to do, places you want to see, something you want to acheive. The purpose is to identify the things that you want to do, not the things you have to do. Here's a selection of my goals for 2018!
 
DURING 2018 I WANT TO:
 • Go kayaking in central Stockholm. This is something I've been planning to do ever since we moved here two years ago, but I've never taken the time.
 • Travel to Scotland. Scotland is a country I've always wanted to visit. I hope there's time for a weekend in Edinborough this spring or fall. Or, even better, a longer road trip.
 • Read at least 20 books. This should not be too hard. I love reading, and often read books on the subway, the bus, or at home at night. However, I do want to read more actual books in combination with the occational e-book.
 • Take a ballet class. I used to dance ballet, jazz, contemporary dance and all sorts of styles for about 12 years when I was younger. Ballet is what I miss the most, so now it's time to resume dancing on a suitable level.
 • Study Finnish. Both my mum and my dad have Finnish origin and most of my relatives speak Finnish. I, however, only know a few words and my pronunciation is unexisting. So I would like to take a basic course!
 • Study French. I've been studying French both in elementary/high school and at University, but I never get to use the language. This year I would like to take a course focusing on conversation.
 • Buy an apartment. I've had three apartments since I moved away from home in 2010. All have been really nice and modern rentals, and I've been very fortunate to always find a first hand contract. I really, really like the apartment we have right now, but I still hope 2018 will be the year when we buy our own apartment.
 • Travel more in Sweden. I want to see more of our beautiful country. There's a lot of cities and places I've never seen, for example Skåne and Gotland. I also want to go home to Norrbotten more often.
 
What are your goals for 2018?
 
 
2018 - Goal setting - Minimalism - Målsättning - Nyårslöften
2
Fröken Minimalist

Vilka fina mål du har! Mitt främsta mål är att bli klar med min kandidatexamen i vår :)

Svar: Tack! Stort lycka till med studierna! :)
MINIMALISTA

Lorissa Lovebomb

Men oh vilka härliga grejer, hoppas du kan bocka av riktigt många av dem :-D

Svar: Det hoppas verkligen jag med! :)
MINIMALISTA