NIKE FREE RUN 2017

 
Bilder från Nelly.com
 
Löparskor är en sådan där grej som jag tycker är himla tråkig att köpa, men då löpning är i princip den enda träning jag gör känns det så klart viktigt att ha ett par skor som fungerar. Mina gamla löparskor har börjat se sina bästa dagar, de har små hål lite här och där och går inte längre att skrubba rena. Jag har även fått ont i fötterna efter de senaste veckornas pass, vilket jag tror beror på att skorna är lite för hårda och inte anpassar sig efter fötternas form. Dags för en uppgradering med andra ord!
 
Efter att ha googlat och provat några modeller valde jag till slut Nike Free Run 2017 som är en neutral och lätt löparsko. Just att de är så lätta var den största anledningen till att jag valde just denna modell. Ovandelen är dessutom väldigt luftig och eftersom materialet är stickat känns det ungefär som att ha en strumpa med en tjock sula på sig. Det låter kanske underligt, men det är väldigt bekvämt! Snörningen har elastiska band på sidan som gör att skon sitter väldigt bra på foten. Tanken bakom denna modell är att skon ska följa fotens naturliga form och att det ska kännas som att springa barfota, vilket var precis vad jag var ute efter. Ett tips om du vill köpa löparskor från Nike är att gå upp 1-1,5 storlek då de flesta modeller är väldigt små i storleken. Toppen för mig som helt plötsligt kan ha 36,5!
 
 
 
// Running shoes are one of those things that I find boring to shop for, but since running is the only workout I do I guess it's important to have a functional pair of shoes. My old pair is starting to look worn down. They have small holes in them and it's no longer an option to try and clean the dirt off them. I've also experienced some soreness in my feet after running for the last few weeks, which I believe is due to the fact that my shoes are a bit to stiff and not adapting to the shape of my feet. In other words, it's time for an upgrade!
 
After doing some searching online and trying on a few styles I chose to go with the Nike Free Run 2017a neutral and light running shoe. The lightness of these shoes was actually the main reason why I chose them. The knitted material is also very soft and breathable, which makes wearing these shoes feel almost like wearing socks with a thick sole. This might sound weird, but it's actually very comfortable. The laces have supporting ties on the side that makes the fit of the shoe even more snug. The idea behind this model is for the shoe to adapt itself to the natural shape of the foot, to give the feeling of running barefoot, which is exactly what I was looking for. A tip if you are looking to buy running shoes from Nike is to add 1-1,5 sizes, since they run small.
 
 
This post contains adlinks
 
Löparskor - NIKE - Nike Free Run - Running - Träning

IDEAL OF SWEDEN

 
 
 
 
Ideal of Sweden är ett företag som har fått väldigt mycket uppmärksamhet på senare tid tack vare smart marknadsföring i sociala medier. Jag tycker att det är väldigt kul med nya företag som växer snabbt, framför allt när de har hållbarhet med sig som en del av sin verksamhet. Ideal of Sweden har till exempel valt att enbart använda sig utav PU-material (det vill säga konstgjort läder) istället för äkta läder. Detta är så klart väldigt bra sett till djurskydd, men PU består utav polyuretan vilket är lika med plast. Och plast är ju som de flesta vet inte det bästa alternativet. Hur som helst är det ett väldigt bra alternativ om man inte vill köpa äkta läder! Alla produkter uppfyller även de miljömässiga krav som EU ställer inklusive kemikalielagstiftningen REACH, vilket är toppen. Sist men inte minst tillverkas alla förpackningar av 100% återvunna material. Bra jobbat tycker jag! Inget företag är så klart perfekt när det kommer till hållbarhet, men det är viktigt att lyfta fram de som faktiskt gör något bra.
 
 
Ideal of Sweden is a Swedish brand selling accessories for mobile phones. The brand has gotten a lot of attention the last few years, thanks to a smart marketing strategy using social media. I like following new brands that are growing fast, especially when they include sustainability in their business. For example, Ideal of Sweden have chosen to use PU material instead of genuine leather. This is a good thing regarding animal welfare, but keep in mind PU is made from plastic. However, it's a good alternative if you don't like using real leather. All of their products also fulfills the environmental regulations from the European Union, including the chemical regulations from REACH. Last but not least all of the packaging materials used are 100% recycled. Well done! It's of course very hard to find a brand who's doing exactly everything right, but I think it's important to highlight the ones who are doing something good!
 
 
This post contains adlinks
Mobilskal - Mobiltillbehör - PU Material - Phone Case - REACH - Sustainability - iPhone - iPhone Case
1

WHAT IS OEKO-TEX?

 Alla sängkläder och handdukar från Mille Notti är certifierade av Standard 100 by Oeko-Tex®.
// All bed linen and towels from Mille Notti have The STANDARD 100 by OEKO-TEX® certification.
 
Som ett resultat av att allt fler får upp ögonen för hållbara alternativ dyker det upp fler och fler miljömärkningar av olika slag. Som konsument kan det vara riktigt svårt att hålla isär vad respektive miljömärkning innebär. Det är även lätt att bli vilseledd av ett företag som exempelvis märker sina produkter med en ekologisk stämpel enbart för att de använder 25% ekologisk bomull eller för att de har minskat sin vattenförbrukning med 40%. Detta är självklart bra åtgärder, men ingenting som garanterar en ekologisk produkt. Därför tänkte jag att vi ska kika lite närmare på ett antal olika miljömärkningar som används inom mode- och inredningsbranschen. Först ut är Oeko-Tex, som är en typ av miljömärkning som fokuserar på att den färdiga produkten inte ska innehålla ämnen som är skadliga för hälsan. Observera att detta inte är en ekologisk märkning, så är det exempelvis ekologisk bomull du är ute efter kan du inte enbart titta efter denna märkning. 
 
"STANDARD 100 by OEKO-TEX® är ett globalt enhetligt och oberoende provnings- och certifieringssystem för textila rå-, mellan- och slutprodukter i alla bearbetningssteg samt tillhörande material. Exempel på certifieringsbara artiklar: råa och färgade/förädlade garner, tyger och stickade varor, tillbehör såsom knappar, dragkedjor, sytrådar eller etiketter, konfektionsartiklar av olika typer (alla typer av kläder, hem- och hustextilier, sängkläder, frottevaror med mera). På grundval av sin omfångsrika och stränga åtgärdskatalog med flera hundra föreskrivna enskilda substanser tar STANDARD 100 by OEKO-TEX® hänsyn till:
  • Viktiga lagstadgade föreskrifter såsom förbjudna azofärgämnen, formaldehyd, pentaklorfenol, kadmium, nickel etc. etc.
  • Många hälsovådliga kemikalier även omt de hittills inte har reglerats i lag.
  • Krav i bilagorna XVII och XIV av Europeiska unionens kemikalieförordningen REACH samt ECHA SVHC-kandidatlistan som OEKO-TEX® gemenskapens expertgrupper har bedömt vara relevanta för dukar, textilier, kläder eller tillbehör. Diskussioner och utvecklingar som har bedömts vara relevanta tas i beaktande så snart och så effektivt som möjligt vid uppdateringar av krav i STANDARD 100 by OEKO-TEX®.
  • Krav från den amerikanska Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA) gällande bly.
  • Talrika andra miljörelevanta substansklasser

Med decennier av erfarenhet bidrar STANDARD 100 by OEKO-TEX® ur konsumentens synvinkel därmed till en hög och effektiv produktsäkerhet. Kontrollkriterier och gränsvärden överskrider flera gånger nationella och internationella giltiga normer. Omfångsrika produktkontroller och regelbundna företagsrevisioner ser dessutom till att industrin globalt sett sensibiliseras för en ansvarsfull hantering av kemikalier. Med detta koncept har STANDARD 100 by OEKO-TEX® en ledande roll sedan många år. OEKO-TEX® kontrollerna efter skadliga ämnen beror i princip på textiliernas och materialens respektive användningssyfte. Ju intensivare hudkontakt en produkt har och ju känsligare huden är desto strängare är de humanekologiska kraven som ska beaktas. Certifieringen av produkter enligt STANDARD 100 by OEKO-TEX® förutsätter att samtliga beståndsdelar i en artikel lever upp till de ställda kraven – utöver yttertyget även exempelvis sytråd, stoppning, tryck etc samt icke-textila tillbehör såsom knappar, dragkedjor, nitar osv. Ytterligare förutsättningar är föreläggandet och användandet av kvalitetssäkrande åtgärder från företagets sida samt det juridiskt bindande undertecknandet av åtagande- och konformitetsdeklarationer av sökanden."

 
Källa: Oeko-Tex.com
 
Förutom Mille Notte är det framför allt varumärken som säljer barnkläder som använder sig av Oeko-Tex. Här är några exempel på varumärken där du kan handla produkter certifierade av Oeko-Tex:

KappAhl - Delar av sortimentet är certifierat
Calida (adlink) - Alla produkter är certifierade
Monisieur Mini - Alla produkter är certfierade
Hemtex - Delar av sortimentet är certifierat

 

 

// As a result of the increasing popularity of sustainable alternatives, more and more brands use different kinds of environmental certifications for their products. As a consumer it can be a challenge to separate all of these certifications. It is also easy to be swayed by companies claiming to have sustainable products, just because they use 25% organic cotton or because they decreased their water consumption by 40%. Of course this is a good thing - but none of these actions guarantees an organic product. With this in mind, I would like to take a look at some of the different environmental certificates out there. First up is Oeko-Tex, which is a type of environmental certification focusing on the finished product. The aim is to exclude all harmful substances in products. Keep in mind this is not an organic certification, so if you're after organic cotton for example, you have to look for a different certification. 
 
"The STANDARD 100 by OEKO-TEX® is a worldwide consistent, independent testing and certification system for raw, semi-finished, and finished textile products at all processing levels, as well as accessory materials used. Examples of articles that can be certified: raw and dyed/finished yarns, woven and knitted fabrics, accessories, such as buttons, zip fasteners, sewing threads or labels, ready-made articles of various types (garments of all types, domestic and household textiles, bed linen, terry products and much more). On the basis of its comprehensive and strict catalogue of measures, with several hundred regulated individual substances, the STANDARD 100 by OEKO-TEX® takes account of:
  • Important legal regulations, such as banned Azo colourants, formaldehyde, pentachlorophenol, cadmium, nickel, etc.
  • Numerous harmful chemicals, even if they are not yet legally regulated.
  • Requirements of Annexes XVII and XIV of the European Chemicals Regulation REACH as well as of the ECHA SVHC Candidate List insofar as they are assessed by expert groups of the OEKO-TEX® Association to be relevant for fabrics, textiles, garments or accessories. Discussions and developments that are considered to be relevant are taken into account as quickly and effectively as possible through updates to the STANDARD 100 by OEKO-TEX® requirements.
  • Requirements from the US Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA) regarding lead.
  • Numerous also environmentally relevant substance classes
 
With its decades of experience, the OEKO-TEX® Standard 100 therefore contributes to high and effective product safety from a consumer’s point of view. Test criteria and limit values in many cases go far beyond applicable national and international standards. Extensive product checks and regular company audits also ensure that the industry has a globally sustainable awareness of the responsible use of chemicals. With this concept, the OEKO-TEX® Standard 100 has taken on a pioneering role for many years. The OEKO-TEX® tests for harmful substances are fundamentally based on the respective purpose of the textiles and materials. The more intensive the skin contact of a product and the more sensitive the skin, the stricter the human-ecological requirements that need to be complied with. The precondition for the certification of products in accordance with OEKO-TEX® Standard 100 is that all parts of an article meet the required criteria - in addition to the outer fabric, for example, also the sewing threads, inserts, prints etc., as well as non-textile accessories, such as buttons, zip fasteners, rivets etc. Additional preconditions are the existence and application of operational quality assurance measures, as well as the legally binding signing of undertakings and conformity declarations by the applicant."

Source: Oeko-Tex.com

 

Except for Mille Notti, brands certified by Oeko-Tex are usually specialized in kids clothing. Below you will find a few brands certified by Oeko-Tex. 

KappAhl - Some products are certified
Calida (adlink) - All products are certified
Monisieur Mini - All products are certified
Hemtex - Some products are certified

Calida - Chemicals - Ekologiskt - Hemtex - KappAhl - Kemikalier - Miljöcertifiering - Monisieur Mini - Oeko-Tex - Organic
2