SOCIAL MEDIA CLEANSE

Missförstå mig inte, jag älskar sociala medier och det faktum att man via dessa kan lära sig nya saker, träffa nya människor och hitta inspiration till det mesta. Men jag är nog inte ensam om att ibland känna att jag har spenderat lite för mycket tid på Youtube, bloggar, Instagram och annat istället för att göra någonting i det verkliga livet. Därför tänker jag att veckans utmaning ska vara att göra en liten social media cleanse, det vill säga att se över mina vanor gällande sociala medier och reflektera över vad jag egentligen vill spendera min tid på. Häng med du också!
 
Så, utmaningen för Januari är alltså att: 
 
 - STÄNGA AV NOTISER - En normal användare av en smartphone tittar på sin telefon hela 150 gånger per dag. Säg att du är vaken mellan 07.00 och 23.00 en vanlig dag, det skulle innebära att du tittar på din telefon ungefär var 7:e minut heeeela dagen lång. Helt galet egentligen! En anledning kan vara alla notiser som poppar upp nästan oavbrutet. Jag har redan stängt av notiser för nästan alla appar, men nu ryker även de sista!
 
- RADERA ONÖDIGA APPAR - Behöver du verkligen ha Facebook, Linkedin, Youtube och Bloglovin på din telefon, eller skulle det kanske räcka att besöka dessa sidor när du använder datorn istället? Jag är väldigt förtjust i Bloglovin's app, men föredrar trots allt att läsa bloggar på datorn när man ser bilderna bättre och lättare kan navigera på sidan. Facebook, Linkedin och annat har jag dock redan plockat bort!
 
- AVFÖLJ KONTON SOM TAR MER ENERGI ÄN DE GER - Gå igenom alla konton du följer på diverse olika kanaler som Youtube eller Instagram, och plocka bort alla som helt enkelt tar mer energi än vad de bidrar med. Det kan vara någon eller någonting som gör att du jämför dig med andra eller som gör att du ser ner på dig själv och ditt eget liv. Och kom ihåg att sociala medier för det mesta bara visar upp en liten del av någons liv, den del som de vill att andra ska ta del av. 
 
Syftet med allt detta är helt enkelt att spendera lite mindre tid på sociala medier, och istället göra saker som du annars inte hinner eller orkar göra. Ta en promenad, läs en bok, träna, se en film eller träffa en kompis för en middag. Kort sagt - Do more things that make you forget to check your phone!
 
 
 
// Okay, don't get me wrong. I love social media and the fact that it enables you to meet new people, learn new things and find all sorts of inspiration. But I think many of you can relate to the feeling of having spent too much time online scrolling through Youtube or Instagram instead of doing something in real life. That's why the challenge of the week is a social media cleanse, where I will reflect over my time spent on social media and what I preferably would like to spend that time doing instead. You are more than welcome to join!
 
So, the challenge of January is to: 
 
- SHUT OFF NOTIFICATIONS - The average smartphone user looks at their phone a staggering 150 times a day. Let's say you're awake between 7.00 AM and 11.00 PM on a normal day. This would mean you are looking at your phone approximately every 7th minute all day long. That's crazy! One reason for this could be all of the endless notifications that pop up on our screens. I've already shut off notifications for almost all of my apps, but here goes the rest of them!
 
- DELETE UNNECCESSARY APPS - Do you really need to have Facebook, Linkedin, Youtube and Bloglovin on your phone, or would it be sufficial to visit these sites when you're on your computer instead? I'm very fond of the Bloglovin' app, but I actually do prefer to read blogs on the computer where you can see photos better and can more easily navigate the site. Facebook, Linkedin and similar apps are however already gone!
 
- UNFOLLOW AND UNSUBSCRIBE - Browse through all of the accounts that you are following on different channels like Youtube or Instagram, and simply unsubscribe or unfollow all of the ones that are taking more energy from you than they are giving back. It could be someone or something that makes you compare yourself to other people, or makes you feel bad about yourself and your own life. And do remember that social media often only shows a tiny part of someone's life, the part that they want others to see. 
 
The purpose of all of this is simply to spend a little less time on social media, and instead do things that you otherwise don't have the time or energy to do. Take a walk, read a book, work out, watch a movie or have dinner with a friend. In other words - Do more things that make you forget to check your phone!
 
 
Photo from Iceland June 2017
 
 
Challenge - Instagram - Minimalism - Social Media Cleanse - Social media
2

GOALS FOR 2018

Måndag, ny vecka och dags att köra igång med årets första utmaning. Tanken med denna serie är att jag postar en ny utmaning varje månad, med fokus på minimalism och hållbarhet. Det kommer att bli en blandning av korta och enkla utmaningar som man gör på en timme eller två, i kombination med lite mer omfattande utmaningar som kanske hänger kvar en större del av året. Ni som vill får hemskt gärna haka på!
 
Första utmaningen handlar om målsättningar, vilket passar himla bra med tanke på att 2018 precis har startat. Jag har precis som många andra övergett det här med nyårslöften som ofta har en negativ klang. Istället har jag sedan 2-3 år tillbaka satt upp mål som jag vill uppnå under året. Det kan vara precis vad som helst, stort som smått. Saker du vill göra, platser du vill besöka, någonting du vill uppnå. Syftet är att identifiera saker som du vill göra under det nya året, inte saker du måste göra. Här kommer ett urval av mina mål för 2018!
 
UNDER 2018 VILL JAG:
 • Resa till Skottland. Skottland är ett land jag alltid har velat besöka. Jag hoppas att det finns tid för en weekend till Edinburgh i vår eller kanske till hösten. Men allra helst en lite längre road trip!
 • Paddla kajak i Stockholms innerstad. Detta har jag tänkt göra sedan vi flyttade hit för två år sedan, men det har aldrig blivit av. 
 • Läsa minst 20 böcker. Det här bör inte bli så svårt. Jag älskar att läsa, och läser gärna på tunnelbanan, på bussen, på kvällarna och så vidare. Men jag vill gärna läsa fler vanliga böcker i kombination med en eller annan e-bok.
 • Ta en balettklass. Jag dansade balett, jazzdans, modern dans och alla möjliga stilar i ca 12 år när jag var yngre. Baletten är det jag saknar mest, så nu är det dags att återuppta på en lagom hobbynivå.
 • Läsa en kurs i finska. Både min mamma och min pappa har finskt ursprung och stora delar av min släkt pratar finska. Jag kan dock bara enstaka ord och uttalet är obefintligt. Så en grundläggande språkkurs skulle jag vilja hinna med.
 • Resa till Island. Vi åkte till Island på vår bröllopsresa som ni kan läsa om här. Jag skulle så gärna vilja åka tillbaka för att hinna se ännu mer av detta land!
 • Läsa en kurs i franska. Jag har pluggat franska både i grundskolan och på universitet men får aldrig användning för mina kunskaper. I år vill jag läsa en kurs med fokus på att prata!
 • Köpa en lägenhet. Jag har bott i tre olika lägenheter sedan jag flyttade hemifrån 2010. Alla har varit riktigt fina hyreslägenheter och jag har haft turen att alltid lyckas få ett förstahandskontrakt. Jag trivs bra i den fina lägenheten som vi har nu, men jag hoppas ändå att 2018 blir året som vi köper en egen bostadsrätt i Stockholm. 
 • Resa mer i Sverige. Jag vill se mer av vårt fina land! Det är många städer och landskap som jag aldrig har besökt, till exempel Skåne och Gotland. Jag vill även åka hem till Norrbotten oftare.
 
Vad är dina mål för 2018?
 
 
 
// It's Monday and time to kick start the week with the first minimalism challenge of the year. The idea of this series is to post one new challenge every month. It will be a mixture of simple and quick challenges than can be performed in an hour or two, and more thorough challenges that might stick around with you for a longer duration of the year. You are more than welcome to join me!
 
The first challenge is all about goal setting, which is very convenient since 2018 just started and everyone is all about a fresh start. Just like many others, I have abandoned the New Year's resolutions since they often have a negative vibe. Instead I have for the past 2-3 years been writing down goals that I want to acheive each year. It can be absolutely anything, big or small. Things you want to do, places you want to see, something you want to acheive. The purpose is to identify the things that you want to do, not the things you have to do. Here's a selection of my goals for 2018!
 
DURING 2018 I WANT TO:
 • Go kayaking in central Stockholm. This is something I've been planning to do ever since we moved here two years ago, but I've never taken the time.
 • Travel to Scotland. Scotland is a country I've always wanted to visit. I hope there's time for a weekend in Edinborough this spring or fall. Or, even better, a longer road trip.
 • Read at least 20 books. This should not be too hard. I love reading, and often read books on the subway, the bus, or at home at night. However, I do want to read more actual books in combination with the occational e-book.
 • Take a ballet class. I used to dance ballet, jazz, contemporary dance and all sorts of styles for about 12 years when I was younger. Ballet is what I miss the most, so now it's time to resume dancing on a suitable level.
 • Study Finnish. Both my mum and my dad have Finnish origin and most of my relatives speak Finnish. I, however, only know a few words and my pronunciation is unexisting. So I would like to take a basic course!
 • Study French. I've been studying French both in elementary/high school and at University, but I never get to use the language. This year I would like to take a course focusing on conversation.
 • Buy an apartment. I've had three apartments since I moved away from home in 2010. All have been really nice and modern rentals, and I've been very fortunate to always find a first hand contract. I really, really like the apartment we have right now, but I still hope 2018 will be the year when we buy our own apartment.
 • Travel more in Sweden. I want to see more of our beautiful country. There's a lot of cities and places I've never seen, for example Skåne and Gotland. I also want to go home to Norrbotten more often.
 
What are your goals for 2018?
 
 
2018 - Goal setting - Minimalism - Målsättning - Nyårslöften
2