BOOKBEAT

 
 
Jag har alltid älskat böcker och har säkert snittat 4-5 böcker i månaden sedan jag var liten. För inte så länge sedan hade jag ett helt skåp fyllt med böcker, men har efter lite samvetskval rensat ut alla utom de största favoriterna. Nu har jag nämligen helt och fullt övergått till e-böcker, och köper inte längre vanliga böcker. Jag har än så länge enbart provat Bookbeat, och är väldigt nöjd både med utbudet av böcker och appens funktionalitet. Jag lyssnar aldrig på ljudböcker då jag inte är så förtjust i detta format, men läser mer än gärna e-böcker. Det är så smidigt att alltid ha ett mindre bibliotek i väskan! 
 
Just böcker brukar vara en känslig punkt för många när det kommer till att rensa ut och skänka vidare sådant som man egentligen inte vill eller behöver ha kvar. Hur gör du? Köper du fortfarande fysiska böcker eller har du som så många andra övergått till digitala varianter?
 
 
// I've always loved reading books, and have probably read an average of 4-5 books a week since I was a kid. Not so long ago I had an entire cabinet filled with books, but after some remorse I managed to get rid of all but my very favourites. Now I have completely migrated towards e-books instead, so I no longer buy normal books. So far I have only tried a Swedish streaming service called Bookbeat, and I'm really happy with the selection of books as well as the functionality of the app. I never listen to audiobooks since don't really like that format, but reading e-books has become a new addiction. I love the simplicity of always carrying around a small library in your bag!
 
Books are a typical area of stuff that people find it hard to get rid off. What's your take on this? Do you still buy real books or have you like many others turned to digital versions?
Audiobooks - Bookbeat - Books - Böcker - E-books

THINGS I STOPPED BUYING

 Some of the gellack/shellac shades I've had over the years
 
NAGELLACK - För 2-3 år sedan tyckte jag om att köpa nagellack och hade en liten samling med lack i alla möjliga nyanser. Essie, Chanel och Depend har alltid varit mina favoriter. Men sedan jag började göra gellack/shellac på salong har jag inget behov av att ha en uppsjö av nyanser hemma, så jag har bara ett fåtal favoriter kvar. Jag gör aldrig nagelförlängning utan enbart gellack, men det håller omkring 4 veckor på mina naglar. Så skönt att alltid ha blanka fina naglar och slippa tänka på avskavt nagellack!
 
// NAIL POLISH - About 2-3 years ago I really enjoyed buying nail polishes, and I had a growing collection of polishes in all possible shades. Essie, Chanel and Depend have always been my favourite brands. But since I started doing gellack/shellac manicures at a salon, I no longer need to have multiple polishes at home. Now I just have a few favourite shades left, and even they rarely get used. I do a gellack manicure about once a month on my natural nails, and it keeps them healthy, super shiny and free from chipping. So worth it!
 
 
 
 
TRAVEL SIZE-PRODUKTER - Att köpa produkter i travel size kan kännas som en bra idé, då man slipper packa med sig sina fullstora produkter i resväskan. Men jag har upptäckt att det ofta resulterar i att jag köper produkter och varumärken som jag annars aldrig använder, och ofta inte ens tycker om, eftersom att mina favoriter sällan finns som travel size. Dessutom är det himla onödigt med dessa små plastförpackningar som räcker till några få användningar innan de slängs. Min lösning har blivit att köpa tomma små reseförpackningar från Muji som jag fyller på med mina egna produkter när jag ska resa. De kan återanvändas gång på gång, och jag har alltid mina favoritprodukter med mig!
 
// TRAVEL SIZED PRODUCTS - Buying travel sized products before every trip might seem like a good idea, since you decrease both the volume and the weight of your suitcase. But I have often found myself buying products and brands that I normally don't use, and not particularly like, just because my usual brand doesn't offer travel sizes. Another downside is all of those tiny plastic containers that fits enough product for a few uses, and then gets thrown out. My solution is to buy these small travel containers from Mujithat I use to fill up with my own products every time I'm travelling. They can be used time after time, and the best thing is I'll always have my favourite products with me!
 
 
 
INREDNING SOM DEKORATION - Inredningsprylar som saknar funktion är inte längre någonting jag köper. Missförstå mig rätt - jag älskar inredning och tycker att det är viktigt att man omger sig med fina saker som man tycker om. Men jag vill att allt i mitt hem ska fylla en funktion, inte bara vara fint. Det kan exempelvis vara en mysig pläd i soffan, eller en fin glasburk som kan användas till att förvara torrvaror i. Ett annat klockrent exempel är dessa två plåtkoffertar som inte bara är väldigt fina, utan även rymmer mängder av pocketböcker och skor!
 
// DECORATIONAL INTERIOR PIECES - Interior pieces that lack any function are not longer something I buy. Don't get me wrong - I Iove interior design and I find it important to fill your home with things that make you happy. But I want everything in my home to have a function and a purpose, not just to look nice. It could be a cosy throw on the couch, or a pretty glas container that doubles as storage for flour, sugar or something else. Another great example are these two metal trunks that not only look good, but also have space for a lot of books and shoes!
 
 
Förvaring - Gellack - Inredning - Interior - Koffert - Minimalism - Muji - Shellac - Storage
2

WHAT IS OEKO-TEX?

 Alla sängkläder och handdukar från Mille Notti är certifierade av Standard 100 by Oeko-Tex®.
// All bed linen and towels from Mille Notti have The STANDARD 100 by OEKO-TEX® certification.
 
Som ett resultat av att allt fler får upp ögonen för hållbara alternativ dyker det upp fler och fler miljömärkningar av olika slag. Som konsument kan det vara riktigt svårt att hålla isär vad respektive miljömärkning innebär. Det är även lätt att bli vilseledd av ett företag som exempelvis märker sina produkter med en ekologisk stämpel enbart för att de använder 25% ekologisk bomull eller för att de har minskat sin vattenförbrukning med 40%. Detta är självklart bra åtgärder, men ingenting som garanterar en ekologisk produkt. Därför tänkte jag att vi ska kika lite närmare på ett antal olika miljömärkningar som används inom mode- och inredningsbranschen. Först ut är Oeko-Tex, som är en typ av miljömärkning som fokuserar på att den färdiga produkten inte ska innehålla ämnen som är skadliga för hälsan. Observera att detta inte är en ekologisk märkning, så är det exempelvis ekologisk bomull du är ute efter kan du inte enbart titta efter denna märkning. 
 
"STANDARD 100 by OEKO-TEX® är ett globalt enhetligt och oberoende provnings- och certifieringssystem för textila rå-, mellan- och slutprodukter i alla bearbetningssteg samt tillhörande material. Exempel på certifieringsbara artiklar: råa och färgade/förädlade garner, tyger och stickade varor, tillbehör såsom knappar, dragkedjor, sytrådar eller etiketter, konfektionsartiklar av olika typer (alla typer av kläder, hem- och hustextilier, sängkläder, frottevaror med mera). På grundval av sin omfångsrika och stränga åtgärdskatalog med flera hundra föreskrivna enskilda substanser tar STANDARD 100 by OEKO-TEX® hänsyn till:
  • Viktiga lagstadgade föreskrifter såsom förbjudna azofärgämnen, formaldehyd, pentaklorfenol, kadmium, nickel etc. etc.
  • Många hälsovådliga kemikalier även omt de hittills inte har reglerats i lag.
  • Krav i bilagorna XVII och XIV av Europeiska unionens kemikalieförordningen REACH samt ECHA SVHC-kandidatlistan som OEKO-TEX® gemenskapens expertgrupper har bedömt vara relevanta för dukar, textilier, kläder eller tillbehör. Diskussioner och utvecklingar som har bedömts vara relevanta tas i beaktande så snart och så effektivt som möjligt vid uppdateringar av krav i STANDARD 100 by OEKO-TEX®.
  • Krav från den amerikanska Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA) gällande bly.
  • Talrika andra miljörelevanta substansklasser

Med decennier av erfarenhet bidrar STANDARD 100 by OEKO-TEX® ur konsumentens synvinkel därmed till en hög och effektiv produktsäkerhet. Kontrollkriterier och gränsvärden överskrider flera gånger nationella och internationella giltiga normer. Omfångsrika produktkontroller och regelbundna företagsrevisioner ser dessutom till att industrin globalt sett sensibiliseras för en ansvarsfull hantering av kemikalier. Med detta koncept har STANDARD 100 by OEKO-TEX® en ledande roll sedan många år. OEKO-TEX® kontrollerna efter skadliga ämnen beror i princip på textiliernas och materialens respektive användningssyfte. Ju intensivare hudkontakt en produkt har och ju känsligare huden är desto strängare är de humanekologiska kraven som ska beaktas. Certifieringen av produkter enligt STANDARD 100 by OEKO-TEX® förutsätter att samtliga beståndsdelar i en artikel lever upp till de ställda kraven – utöver yttertyget även exempelvis sytråd, stoppning, tryck etc samt icke-textila tillbehör såsom knappar, dragkedjor, nitar osv. Ytterligare förutsättningar är föreläggandet och användandet av kvalitetssäkrande åtgärder från företagets sida samt det juridiskt bindande undertecknandet av åtagande- och konformitetsdeklarationer av sökanden."

 
Källa: Oeko-Tex.com
 
Förutom Mille Notte är det framför allt varumärken som säljer barnkläder som använder sig av Oeko-Tex. Här är några exempel på varumärken där du kan handla produkter certifierade av Oeko-Tex:

KappAhl - Delar av sortimentet är certifierat
Calida (adlink) - Alla produkter är certifierade
Monisieur Mini - Alla produkter är certfierade
Hemtex - Delar av sortimentet är certifierat

 

 

// As a result of the increasing popularity of sustainable alternatives, more and more brands use different kinds of environmental certifications for their products. As a consumer it can be a challenge to separate all of these certifications. It is also easy to be swayed by companies claiming to have sustainable products, just because they use 25% organic cotton or because they decreased their water consumption by 40%. Of course this is a good thing - but none of these actions guarantees an organic product. With this in mind, I would like to take a look at some of the different environmental certificates out there. First up is Oeko-Tex, which is a type of environmental certification focusing on the finished product. The aim is to exclude all harmful substances in products. Keep in mind this is not an organic certification, so if you're after organic cotton for example, you have to look for a different certification. 
 
"The STANDARD 100 by OEKO-TEX® is a worldwide consistent, independent testing and certification system for raw, semi-finished, and finished textile products at all processing levels, as well as accessory materials used. Examples of articles that can be certified: raw and dyed/finished yarns, woven and knitted fabrics, accessories, such as buttons, zip fasteners, sewing threads or labels, ready-made articles of various types (garments of all types, domestic and household textiles, bed linen, terry products and much more). On the basis of its comprehensive and strict catalogue of measures, with several hundred regulated individual substances, the STANDARD 100 by OEKO-TEX® takes account of:
  • Important legal regulations, such as banned Azo colourants, formaldehyde, pentachlorophenol, cadmium, nickel, etc.
  • Numerous harmful chemicals, even if they are not yet legally regulated.
  • Requirements of Annexes XVII and XIV of the European Chemicals Regulation REACH as well as of the ECHA SVHC Candidate List insofar as they are assessed by expert groups of the OEKO-TEX® Association to be relevant for fabrics, textiles, garments or accessories. Discussions and developments that are considered to be relevant are taken into account as quickly and effectively as possible through updates to the STANDARD 100 by OEKO-TEX® requirements.
  • Requirements from the US Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA) regarding lead.
  • Numerous also environmentally relevant substance classes
 
With its decades of experience, the OEKO-TEX® Standard 100 therefore contributes to high and effective product safety from a consumer’s point of view. Test criteria and limit values in many cases go far beyond applicable national and international standards. Extensive product checks and regular company audits also ensure that the industry has a globally sustainable awareness of the responsible use of chemicals. With this concept, the OEKO-TEX® Standard 100 has taken on a pioneering role for many years. The OEKO-TEX® tests for harmful substances are fundamentally based on the respective purpose of the textiles and materials. The more intensive the skin contact of a product and the more sensitive the skin, the stricter the human-ecological requirements that need to be complied with. The precondition for the certification of products in accordance with OEKO-TEX® Standard 100 is that all parts of an article meet the required criteria - in addition to the outer fabric, for example, also the sewing threads, inserts, prints etc., as well as non-textile accessories, such as buttons, zip fasteners, rivets etc. Additional preconditions are the existence and application of operational quality assurance measures, as well as the legally binding signing of undertakings and conformity declarations by the applicant."

Source: Oeko-Tex.com

 

Except for Mille Notti, brands certified by Oeko-Tex are usually specialized in kids clothing. Below you will find a few brands certified by Oeko-Tex. 

KappAhl - Some products are certified
Calida (adlink) - All products are certified
Monisieur Mini - All products are certified
Hemtex - Some products are certified

Calida - Chemicals - Ekologiskt - Hemtex - KappAhl - Kemikalier - Miljöcertifiering - Monisieur Mini - Oeko-Tex - Organic
2