• TEXTILE MATERIALS

  MATERIAL GUIDE – SILK

  För er som inte visste det jobbar jag med produktkvalitet inom modebranschen, och har pluggat bland annat textila material och textilproduktion på universitetsnivå. Jag har alltså ganska bra koll på textilier, och har dessutom ett väldigt stort intresse för detta ämne. Det är bakgrunden till att jag startade denna lilla materialguide med fokus på textila material. Jag har skrivit ett tidigare inlägg i denna serie, då handlade det om polyester och det inlägget hittar ni här. Nu är det dags att titta lite närmare på siden!


  // ENGLISH TRANSLATION
  For those of you who didn’t know, I work with product quality within the fashion industry and I’ve studied textile materials and textile production at the university. In other words, I’m quite knowledgeable in textiles and I’ve also got a big passion for this area. This is why I started this little material guide focusing on textile materials. I’ve written one previous post in this series, that one was about polyester and you can find the post here. This time we will take a closer look at silk!

  Siden är ett fantastiskt naturmaterial som vanligtvis tillverkas av sidenfjärilens kokong. Kokongen består utav en enda lång tråd som utvinns och spinns till silkestråd. Silkestråden är stark och mångsidig och kan både användas för vävda och stickade tyger. Silke är själva tråden och siden är vad det färdiga tyget kallas. Siden används ofta i lyxiga klänningar, blusar och sjalar, men är även ett fantastiskt bra material att använda i underkläder och funktionskläder tack vare materialets egenskaper. Här kommer några fördelar och nackdelar med detta naturmaterial:

  + Siden är ett naturligt hypoallergeniskt material tack vare att den glatta ytan stöter bort damm och smuts.
  + Siden reglerar kroppstemperaturen och verkar kylande när det är varmt, samt värmer när det är kallt.
  + Siden är ett material som andas samt transporterar bort fukt.
  + Siden drar inte åt sig lukt.
  + Siden är enkelt att färga med en låg miljöpåverkan och naturliga färgämnen.
  + Siden är biologiskt nedbrytbart och kan även återvinnas.

  – Siden är ett exklusivt material som är dyrt att framställa och därmed även dyrt för oss konsumenter att köpa.
  – Siden kan vara lite knepigt att ta hand om. Ofta rekommenderas handtvätt med speciella tvålar anpassade för siden. Jag kan dock skvallra om att sidenprogrammet på din tvättmaskin med ett tvättmedel för fintvätt funkar bra det med. Använd gärna en tvättpåse så håller dina plagg längre!
  – Siden är inte ett veganskt material. För att tillverka 1 kg siden krävs omkring 6000 silkesfjärilar som dödas i processen genom att kokongerna kokas. PETA och Djurens rätt avråder från siden just på grund av detta.


  Silk is an amazing natural fibre that is most commonly made from the cocoon of the silk moth. The cocoon is made up of one single thread, that is dissolved, extracted and then spun into a silk thread. The silk thread is strong and versatile, and can be spun into woven materials as well as knitted into fabrics. Silk is often used in luxurious dresses, blouses and scarfs, but it’s also amazing for underwear and functional garments thanks to its characteristics. Here are some pros and cons with this natural material:

  + Silk is a natural hypoallergenic material thanks to the shiny surface of the fibre that rejects dust and dirt.
  + Silk has temperature regulating properties and acts cooling when warm, and warming when cold.
  + Silk is a breathable and moisture wicking material.
  + Silk doesn’t attract or hold odours.
  + Silk is easy to dye with a low environmental impact using natural dye.
  + Silk is biodegradable and can also be recycled.

  – Silk is an expensive material to produce, thus making it quite pricey for us consumers to buy as well.
  – Silk can be a bit tricky to take care of. The wash care instructions normally say hand wash with special soap made specifically for silk. I can however vouch that using the silk program on your washing machine works too. Just make sure to use a detergent made for silk/wool as well as a mesh wash bag to protect the garment.

  – Silk is not a vegan material. To make 1 kg of silk you need around 6000 silk moths who are killed in the process when the cocoons are boiled. PETA does not encourage the use of silk because of this.


  Siden är som ni förstår ett något problematiskt material om man tar hänsyn till den etiska och hållbara sidan av produktionen. Jag är själv inte vegan men strävar efter att minimera djurs lidande i allt jag gör, och använder till exempel inte päls samt försöker undvika läderprodukter i största möjliga mån. Insekter ligger inte lika varmt om hjärtat av förklarliga skäl – men om det finns alternativ till att döda silkesfjärilarna är detta självklart ett betydligt bättre alternativ. Och det finns såklart andra sätt!

  Peace silk, som även kallas Ahimsa silk, utvinns på liknande sätt som traditionellt siden med skillnaden att produktionen tillåter silkesfjärilen att lämna kokongen på egen hand innan den kokas för att utvinna silkestråden. Nackdelen med denna metod är att kokongen går sönder och det går därmed inte att få en enda lång tråd. Det är även svårt att garantera att produktionen gått rätt till genom exempelvis certifikat eller liknande. PETA rekommenderar därför inte användningen av Peace Silk. Wild Silk är ett annat alternativ som produceras med hänsyn till djur och natur. I detta fall kommer kokongerna från silkesfjärilar som lever fritt i naturen istället för på en silkesfarm. Även här kokas kokongerna först när de är tomma. Denna typ av silke är dock väldigt sällsynt och ingenting man hittar i vanliga plagg i våra lokala butiker. Men det finns om man är beredd att leta lite.

  Det finns även exempel på veganskt siden tillverkat av apelsinskal eller ananas, men dessa exempel är tyvärr fortfarande väldigt ovanliga och svåra att få tag i. Om man vill ha en etiskt försvarbar sidenprodukt är det alltså enklast att titta efter Peace Silk eller Wild Silk. Om man vill ha en 100% vegansk produkt är dock inte siden alls att rekommendera. Då är det bättre att välja andra material med liknande egenskaper, som exempelvis nylon, återvunnen polyester, rayon eller tencel.

  Sist men inte minst vill jag nämna att det även finns andra etiska och hållbara problem relaterade till produktionen av siden. Exempelvis sociala problem som barnarbete, övertidsarbete och arbetare som utsätts för skadliga kemikalier, samt miljömässiga problem som exempelvis användningen av vatten och insektsmedel i produktionen. I detta inlägg har jag dock valt att fokusera på själva materialet siden och dess egenskaper samt den etiska aspekten inom djurhållning.

  As you might understand, silk is a problematic material considering the ethical and sustainable side of the production. I’m not vegan myself, but my goal is to minimise the suffering of animals in everything I do. For example I don’t wear fur and I also avoid leather products as much as possible. Insects aren’t as close to heart for natural reasons, but if there are options to killing the silk moths in the process – of course that’s the way to go. And there are other ways, of course!

  Peace Silk, also called Ahimsa Silk, is produced in a similar way to traditional silk, with the one difference that the silk moth hatches from the cocoon before it’s boiled to extract the silk threads. The downside of this method is that the cocoon breaks in the process, creating shorter silk threads than normal. It’s also hard to guarantee that the production has been performed this way and there are no sufficient certificates for ethical silk farming. PETA therefore does not recommend the use of Peace Silk. Wild Silk is another option where silk is being produced with consideration to animals and nature. In this case, the cocoons derive from silk moths who live freely in nature instead of at silk farms. Similar to Peace Silk, the cocoons are boiled only when they are empty. This type of silk is however very rare, and it’s nothing you will find in the high street stores. But they do exist, if you are willing to spend some time searching.

  There are also examples of vegan silk made from orange peel and pineapples, but these products are extremely rare and hard to get a hold of. If you want to buy silk garments or products it’s therefore easiest to look for Peace Silk or Wild Silk. However – if you are looking for 100% vegan silk it’s better to go for another material with similar characteristics as silk, for example nylon, recycled polyester, rayon or tencel.

  Last but not least, I would also like to mention that there are other ethical and sustainable issues connected to the production of silk. Issues related to social sustainability like child labour, working hours and harmful chemicals, as well as environmental issues like water consumption and pesticides. I have however chosen to focus mainly on the characteristics of silk and the animal welfare side of things in this post!


 • TEXTILE MATERIALS

  WHAT IS GOTS?

  Produkter certifierade av GOTS

   Överkast   |  Sweatshirt   | Topp   | Påslakanset

  Som ett resultat av att allt fler får upp ögonen för hållbara alternativ dyker det upp fler och fler miljömärkningar av olika slag. Som konsument kan det vara riktigt svårt att hålla isär vad respektive miljömärkning innebär. Det är även lätt att bli vilseledd av ett företag som exempelvis märker sina produkter med en ekologisk stämpel enbart för att de använder 25% ekologisk bomull eller för att de har minskat sin vattenförbrukning med 40%. Detta är självklart bra åtgärder, men ingenting som garanterar en ekologisk produkt. Därför tänkte jag att vi ska kika lite närmare på ett antal olika miljömärkningar som används inom mode- och inredningsbranschen. Mitt förra inlägg i denna serie handlade om Oeko-Tex, och detta inlägg hittar du här. Nu är det dags att lära sig lite mer om GOTS.

  GOTS, eller Global Organic Textile Standard, är en internationell miljömärkning för textilier som tar hänsyn både till sociala och miljömässiga faktorer. Denna märkning ställer höga krav på hela produktionskedjan, från odling av råvaran till tygtillverkning, tillverkning av själva plagget, paketering och distribution. För att en produkt ska bli certifierad av GOTS måste den uppfylla bland annat nedan kriterier. Detta är dock bara ett urval, för att se hela listan klicka här.

  • För att märkas med GOTS Organic måste produkten innehålla minst 95% ekologiska fibrer.
  • För att märkas med GOTS Made with organic måste produkten innehålla minst 70% ekologiska fibrer.
  • Fabriken måste ha ett vattenreningsverk. En policy för att minimera slaggprodukter krävs också.
  • Kemiska bekämpningsmedel är inte tillåtna.
  • Formaldehyd, nanopartiklar, giftiga tungmetaller, PVC och nickel får inte användas.
  • Kemikalier som används måste vara utvärderade och uppfylla krav på giftighet samt biologisk nedbrytbarhet.
  • Blekning med hjälp av klorin är inte tillåtet.
  • Förpackningsmaterial får inte innehålla PVC, och kartonger/papper måste vara återvunnet eller certifierat.

  Här är några exempel på varumärken där du kan handla produkter certifierade av GOTS:

  Ellos – Har en hel del inredning certifierad av GOTS.

  Lindex – Framför allt barnkläder och basplagg men även några guldkorn!

  KappAhl – Många plagg i deras populära barnkollektion Newbie är certifierad av GOTS.

  Polarn & Pyret – Erbjuder vissa plagg som är GOTS-certifierade.

  Lapland Eco Store – Framför allt inredning, barnkläder och accessoarer.

  Läs mer om GOTS på deras hemsida som ni hittar här!

  // ENGLISH TRANSLATION

  As a result of the increasing popularity of sustainable alternatives, more and more brands use different kinds of environmental certifications for their products. As a consumer it can be a challenge to separate all of these certifications. It is also easy to be swayed by companies claiming to have sustainable products, just because they use 25% organic cotton or because they decreased their water consumption by 40%. Of course these examples are positive changes – but none of these actions guarantees an organic product. With this in mind, I would like to take a look at some of the different environmental certificates out there. My first post in this series was about Oeko-Tex, you can find it here.  Now it’s time to take a closer look at GOTS.

  “The Global Organic Textile Standard, GOTS, is the worldwide leading textile processing standard for organic fibres, including ecological and social criteria, backed up by independent certification of the entire textile supply chain. The aim of the standard is to define world-wide recognized requirements that ensure organic status of textiles, from harvesting of the raw materials, through environmentally and socially responsible manufacturing up to labelling in order to provide a credible assurance to the end consumer. Textile processors and manufacturers are enabled to export their organic fabrics and garments with one certification accepted in all major markets. The standard covers the processing, manufacturing, packaging, labelling, trading and distribution of all textiles made from at least 70% certified organic natural fibres. The final products may include, but are not limited to fibre products, yarns, fabrics, clothes and home textiles.” (GOTS.org)

  To be certified by GOTS, a product needs to fulfil a number of criteria. Below is an excerpt from the entire list that you can find here. 

  • To be labelled “organic” the product must contain a minimum of 95% certified organic fibres, whereas a product with the label grade ‘made with organic’ must contain a minimum of 70% certified organic fibres.
  • Wet processing units must keep full records of the use of chemicals, energy, water consumption and waste water treatment, including the disposal of sludge. The waste water from all wet processing units must be treated in a functional waste water treatment plant.
  • Prohibition of critical inputs such as toxic heavy metals, formaldehyde, aromatic solvents, functional nano particles, genetically modified organisms (GMO) and their enzymes
  • Bleaches must be based on oxygen (no chlorine bleaching)
  • Packaging material must not contain PVC. Paper or cardboard used in packaging material, hang tags, swing tags etc. must be recycled or certified according to FSC or PEFC
  • Social criteria based on the key norms of the International Labour Organisation (ILO) must be met by all processors and manufacturers. They must have a social compliance management with defined elements in place to ensure that the social criteria can be met.
 • TEXTILE MATERIALS

  WHAT IS OEKO-TEX?

  Som ett resultat av att allt fler får upp ögonen för hållbara alternativ dyker det upp fler och fler miljömärkningar av olika slag. Som konsument kan det vara riktigt svårt att hålla isär vad respektive miljömärkning innebär. Det är även lätt att bli vilseledd av ett företag som exempelvis märker sina produkter med en ekologisk stämpel enbart för att de använder 25% ekologisk bomull eller för att de har minskat sin vattenförbrukning med 40%. Detta är självklart bra åtgärder, men ingenting som garanterar en ekologisk produkt. Därför tänkte jag att vi ska kika lite närmare på ett antal olika miljömärkningar som används inom mode- och inredningsbranschen. Först ut är Oeko-Tex, som är en typ av miljömärkning som fokuserar på att den färdiga produkten inte ska innehålla ämnen som är skadliga för hälsan. Observera att detta inte är en ekologisk märkning, så är det exempelvis ekologisk bomull du är ute efter kan du inte enbart titta efter denna märkning.

  Alla sängkläder och handdukar från Mille Notti är certifierade av Standard 100 by Oeko-Tex®.

  // All bed linen and towels from Mille Notti have The STANDARD 100 by OEKO-TEX® certification.

  STANDARD 100 by OEKO-TEX® är ett globalt enhetligt och oberoende provnings- och certifieringssystem för textila rå-, mellan- och slutprodukter i alla bearbetningssteg samt tillhörande material. Exempel på certifieringsbara artiklar: råa och färgade/förädlade garner, tyger och stickade varor, tillbehör såsom knappar, dragkedjor, sytrådar eller etiketter, konfektionsartiklar av olika typer (alla typer av kläder, hem- och hustextilier, sängkläder, frottevaror med mera). På grundval av sin omfångsrika och stränga åtgärdskatalog med flera hundra föreskrivna enskilda substanser tar STANDARD 100 by OEKO-TEX® hänsyn till:

   • Viktiga lagstadgade föreskrifter såsom förbjudna azofärgämnen, formaldehyd, pentaklorfenol, kadmium, nickel etc. etc.
   • Många hälsovådliga kemikalier även om de hittills inte har reglerats i lag.
   • Krav i bilagorna XVII och XIV av Europeiska unionens kemikalieförordningen REACH samt ECHA SVHC-kandidatlistan som OEKO-TEX® gemenskapens expertgrupper har bedömt vara relevanta för dukar, textilier, kläder eller tillbehör. Diskussioner och utvecklingar som har bedömts vara relevanta tas i beaktande så snart och så effektivt som möjligt vid uppdateringar av krav i STANDARD 100 by OEKO-TEX®.
   • Krav från den amerikanska Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA) gällande bly.
  • Talrika andra miljörelevanta substansklasser

  Med decennier av erfarenhet bidrar STANDARD 100 by OEKO-TEX® ur konsumentens synvinkel därmed till en hög och effektiv produktsäkerhet. Kontrollkriterier och gränsvärden överskrider flera gånger nationella och internationella giltiga normer. Omfångsrika produktkontroller och regelbundna företagsrevisioner ser dessutom till att industrin globalt sett sensibiliseras för en ansvarsfull hantering av kemikalier. Med detta koncept har STANDARD 100 by OEKO-TEX® en ledande roll sedan många år. OEKO-TEX® kontrollerna efter skadliga ämnen beror i princip på textiliernas och materialens respektive användningssyfte. Ju intensivare hudkontakt en produkt har och ju känsligare huden är desto strängare är de humanekologiska kraven som ska beaktas. Certifieringen av produkter enligt STANDARD 100 by OEKO-TEX® förutsätter att samtliga beståndsdelar i en artikel lever upp till de ställda kraven – utöver yttertyget även exempelvis sytråd, stoppning, tryck etc samt icke-textila tillbehör såsom knappar, dragkedjor, nitar osv. Ytterligare förutsättningar är föreläggandet och användandet av kvalitetssäkrande åtgärder från företagets sida samt det juridiskt bindande undertecknandet av åtagande- och konformitetsdeklarationer av sökanden.”

  Källa: Oeko-Tex.com

  Generellt kan man alltså säga att en produkt märkt med OEKO-TEX garanterat är ett bra val med hänsyn till miljö och produktsäkerhet. Denna märkning säkerställer att noggranna tester har genomförts inte bara på tyget, utan på alla olika delar som ingår i ett plagg. Som jag skrev tidigare är det dock inte en ekologisk märkning, vilket är värt att ha i åtanke. Förutom Mille Notte är det framför allt varumärken som säljer barnkläder som använder sig av Oeko-Tex. Här är några exempel på varumärken där du kan handla produkter certifierade av Oeko-Tex:

  KappAhl Delar av sortimentet är certifierat

  Calida – Alla produkter är certifierade

  Monisieur Mini Alla produkter är certfierade

  HemtexDelar av sortimentet är certifierat

  ENGLISH TRANSLATION

  // As a result of the increasing popularity of sustainable alternatives, more and more brands use different kinds of environmental certifications for their products. As a consumer it can be a challenge to separate all of these certifications. It is also easy to be swayed by companies claiming to have sustainable products, just because they use 25% organic cotton or because they decreased their water consumption by 40%. Of course this is a good thing – but none of these actions guarantees an organic product. With this in mind, I would like to take a look at some of the different environmental certificates out there. First up is Oeko-Tex, which is a type of environmental certification focusing on the finished product. The aim is to exclude all harmful substances in products. Keep in mind this is not an organic certification, so if you’re after organic cotton for example, you have to look for a different certification.

  “The STANDARD 100 by OEKO-TEX® is a worldwide consistent, independent testing and certification system for raw, semi-finished, and finished textile products at all processing levels, as well as accessory materials used. Examples of articles that can be certified: raw and dyed/finished yarns, woven and knitted fabrics, accessories, such as buttons, zip fasteners, sewing threads or labels, ready-made articles of various types (garments of all types, domestic and household textiles, bed linen, terry products and much more). On the basis of its comprehensive and strict catalogue of measures, with several hundred regulated individual substances, the STANDARD 100 by OEKO-TEX® takes account of:

   • Important legal regulations, such as banned Azo colourants, formaldehyde, pentachlorophenol, cadmium, nickel, etc.
   • Numerous harmful chemicals, even if they are not yet legally regulated.
   • Requirements of Annexes XVII and XIV of the European Chemicals Regulation REACH as well as of the ECHA SVHC Candidate List insofar as they are assessed by expert groups of the OEKO-TEX® Association to be relevant for fabrics, textiles, garments or accessories. Discussions and developments that are considered to be relevant are taken into account as quickly and effectively as possible through updates to the STANDARD 100 by OEKO-TEX® requirements.
   • Requirements from the US Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA) regarding lead.
  • Numerous also environmentally relevant substance classes

  With its decades of experience, the OEKO-TEX® Standard 100 therefore contributes to high and effective product safety from a consumer’s point of view. Test criteria and limit values in many cases go far beyond applicable national and international standards. Extensive product checks and regular company audits also ensure that the industry has a globally sustainable awareness of the responsible use of chemicals. With this concept, the OEKO-TEX® Standard 100 has taken on a pioneering role for many years. The OEKO-TEX® tests for harmful substances are fundamentally based on the respective purpose of the textiles and materials. The more intensive the skin contact of a product and the more sensitive the skin, the stricter the human-ecological requirements that need to be complied with. The precondition for the certification of products in accordance with OEKO-TEX® Standard 100 is that all parts of an article meet the required criteria – in addition to the outer fabric, for example, also the sewing threads, inserts, prints etc., as well as non-textile accessories, such as buttons, zip fasteners, rivets etc. Additional preconditions are the existence and application of operational quality assurance measures, as well as the legally binding signing of undertakings and conformity declarations by the applicant.”

  Source: Oeko-Tex.com

  In other words, a product labelled with the OEKO-TEX brand is without a doubt a good choice with regards to the environment and product safety. This labelling ensures that rigorous tests have been performed not only for the fabric, but for all components of the garment. However, it’s worth keeping in mind that it’s not an organic labelling. Except for Mille Notti, brands certified by Oeko-Tex are usually specialized in kids clothing. Below you will find a few brands certified by Oeko-Tex.

  KappAhlSome products are certified

  Calida – All products are certified

  Monisieur Mini All products are certified

  Hemtex – Some products are certified

 • TEXTILE MATERIALS

  MATERIAL GUIDE – POLYESTER

  Polyester är det vanligast förekommande syntetmaterialet i världen, och kommer på andra plats efter bomull som det mest använda materialet vid klädtillverkning. Men vad är då polyester? Det är ingenting annat är plast, och tillverkas utav råolja som är en icke förnyelsebar råvara. Polyester kan inte heller brytas ner på naturlig väg. De flesta vet att bomull har en enormt energikrävande tillverkningsprocess, men tillverkningen av polyester kräver inte mindre än tre gånger så mycket energi som bomullstillverkningen. Vattenförbrukningen är dock betydligt lägre vid tillverkning av polyester jämfört med bomull, och användningen av kemikalier är också lägre eftersom att polyester inte är en fiber som odlas och därmed kräver besprutning. Dock används kemikalier vid tillverkningen eftersom att det krävs en kemisk reaktion för att skapa polyesterfibrer.

  Vad är då bra med polyester? Polyester har en del bra egenskaper som framför allt kan relateras till hur det är att bära plagget. Ett plagg av polyester är väldigt slitstarkt. Fibrerna har en hög elasticitet vilket innebär att du kan bära plagget om och om igen utan att det tappar formen. Polyester kan ofta även tvättas i höga temperaturer vilket är bra för att döda bakterier. Därför används det ofta i till exempel träningskläder. En annan fördel med polyester är att färgen håller sig länge utan att blekna eller tvättas ur.

  + Hög elasticitet, vilket innebär att plagg i polyester sällan tappar formen.

  + Tål hög värme vid tvätt och är generellt ett slitstarkt material.

  + Håller färgen mycket bra.

  – Tillverkas utav olja som är en icke förnyelsebar råvara.

  – Vid tvätt släpps mikroplaster ut i vattnet, som har en negativ inverkan på djur och natur.

  – Mycket hög energiförbrukning under tillverkningen.

  Återvunnen polyester är ett fantastiskt alternativ till nyproducerad polyester, då det innehar samma egenskaper som ny polyester men har en betydligt lägre miljöpåverkan. Återvunnen polyester kan tillverkas utav PET-flaskor, spillprodukter från andra industrier eller helt enkelt av gamla polyesterplagg. Återvunnen polyester har en betydligt lägre miljöpåverkan än nyproducerad, tack vare att energianvändningen sjunker med 70% jämfört med att tillverka ny polyester. Ett bra alternativ för att uppnå de positiva egenskaper som polyester bidrar med till ett plagg, samtidigt som den negativa miljöpåverkan minskar.

  Jag har ett fåtal plagg i polyester, varav de flesta är flera år gamla och fortfarande i nyskick. Bra exempel på hur slitstarkt polyester kan vara! Jag föredrar naturmaterial som bomull eller träbaserade material som exempelvis lyocell när jag köper nya kläder, så det flyttar sällan in polyesterplagg i min garderob numera. Ett exempel på ett nyinköpt plagg i återvunnen polyester är dock min Marple Coat från Houdini. Denna kommer jag att använda vid regniga och/eller blåsiga promenader under alla årstider och den kan med lager-på-lager-principen ersätta både vinterjacka och regnjacka. Toppen för en mer minimalistisk garderob!

  // ENGLISH TRANSLATION

  Polyester is the most common synthetic fibre in the world, and is the runner up behind cotton when it comes to production of clothes. So what is polyester? Plastic! It’s made mainly out of petroleum which is a non-renewable resource, and polyester can’t be decomposed in nature. We all know cotton has a very high energy consumption during production, but polyester is three times worse. The use of water is however substantially lower for polyester in comparison to cotton. Also the use of chemicals is lower for polyester, since it does not grow on fields where chemicals are used as pesticide. Chemicals are still used though, since the production of polyester fibres is in fact a chemical reaction.

  So why do we use polyester? It has a few positive traits, mostly associated with how the garment wears. A garment made out of polyester is very durable. The fibers have a high elasticity, meaning you can wear a polyester garment over and over again without it loosing its’ shape. Polyester can also be washed in high temperatures which is good for reducing bacteria. For that reason polyester is common in workout clothes. Another pro about polyester is that the colour wears well without fading over time.  + High elasticity, meaning a polyester garment rarely looses its’ shape.

  + Can withhold high washing temperatures, and is generally a durable material.

  + Holds colour very well.

  – Produced by petroleum which is a non-renewable resource.

  – During washing micro plastics are released, having a negative inpact on nature and animals.

  – Very high energy consumption during production.

  Recycled polyester is a great alternative to normal polyester, since it has the same qualities as normal polyester but with a much less negative impact on the environment. Recycled polyester can be made from PET bottles, residue plastic fibers from other industries or old polyester garments. The use of energy for recycled polyester is 70% lower than for normal polyester, making it a perfect alternative when you want the qualities of polyester without the negative impact on the environment.

  I have a few items made out of polyester in my own wardrobe. Most of them are 4-6  years old and still in very good condition. A good example of how durable polyester fabric can be! Nowadays I prefer natural materials like cotton or cellulosa based materials like viscose, so I very rarely buy polyester garments anymore. However, one example of a new purchase made out of recycled polyester is my Marple Coat from the Swedish brand Houdini. I will use this loads during rainy and/or windy walks all year round. By using layering this coat can replace both my winter jacket and my rain coat. Perfect for a more minimalistic wardrobe!