TEXTILE MATERIALS

MATERIAL GUIDE – POLYESTER

Polyester är det vanligast förekommande syntetmaterialet i världen, och kommer på andra plats efter bomull som det mest använda materialet vid klädtillverkning. Men vad är då polyester? Det är ingenting annat är plast, och tillverkas utav råolja som är en icke förnyelsebar råvara. Polyester kan inte heller brytas ner på naturlig väg. De flesta vet att bomull har en enormt energikrävande tillverkningsprocess, men tillverkningen av polyester kräver inte mindre än tre gånger så mycket energi som bomullstillverkningen. Vattenförbrukningen är dock betydligt lägre vid tillverkning av polyester jämfört med bomull, och användningen av kemikalier är också lägre eftersom att polyester inte är en fiber som odlas och därmed kräver besprutning. Dock används kemikalier vid tillverkningen eftersom att det krävs en kemisk reaktion för att skapa polyesterfibrer.

Vad är då bra med polyester? Polyester har en del bra egenskaper som framför allt kan relateras till hur det är att bära plagget. Ett plagg av polyester är väldigt slitstarkt. Fibrerna har en hög elasticitet vilket innebär att du kan bära plagget om och om igen utan att det tappar formen. Polyester kan ofta även tvättas i höga temperaturer vilket är bra för att döda bakterier. Därför används det ofta i till exempel träningskläder. En annan fördel med polyester är att färgen håller sig länge utan att blekna eller tvättas ur.

+ Hög elasticitet, vilket innebär att plagg i polyester sällan tappar formen.

+ Tål hög värme vid tvätt och är generellt ett slitstarkt material.

+ Håller färgen mycket bra.

– Tillverkas utav olja som är en icke förnyelsebar råvara.

– Vid tvätt släpps mikroplaster ut i vattnet, som har en negativ inverkan på djur och natur.

– Mycket hög energiförbrukning under tillverkningen.

Återvunnen polyester är ett fantastiskt alternativ till nyproducerad polyester, då det innehar samma egenskaper som ny polyester men har en betydligt lägre miljöpåverkan. Återvunnen polyester kan tillverkas utav PET-flaskor, spillprodukter från andra industrier eller helt enkelt av gamla polyesterplagg. Återvunnen polyester har en betydligt lägre miljöpåverkan än nyproducerad, tack vare att energianvändningen sjunker med 70% jämfört med att tillverka ny polyester. Ett bra alternativ för att uppnå de positiva egenskaper som polyester bidrar med till ett plagg, samtidigt som den negativa miljöpåverkan minskar.

Jag har ett fåtal plagg i polyester, varav de flesta är flera år gamla och fortfarande i nyskick. Bra exempel på hur slitstarkt polyester kan vara! Jag föredrar naturmaterial som bomull eller träbaserade material som exempelvis lyocell när jag köper nya kläder, så det flyttar sällan in polyesterplagg i min garderob numera. Ett exempel på ett nyinköpt plagg i återvunnen polyester är dock min Marple Coat från Houdini. Denna kommer jag att använda vid regniga och/eller blåsiga promenader under alla årstider och den kan med lager-på-lager-principen ersätta både vinterjacka och regnjacka. Toppen för en mer minimalistisk garderob!

// ENGLISH TRANSLATION

Polyester is the most common synthetic fibre in the world, and is the runner up behind cotton when it comes to production of clothes. So what is polyester? Plastic! It’s made mainly out of petroleum which is a non-renewable resource, and polyester can’t be decomposed in nature. We all know cotton has a very high energy consumption during production, but polyester is three times worse. The use of water is however substantially lower for polyester in comparison to cotton. Also the use of chemicals is lower for polyester, since it does not grow on fields where chemicals are used as pesticide. Chemicals are still used though, since the production of polyester fibres is in fact a chemical reaction.

So why do we use polyester? It has a few positive traits, mostly associated with how the garment wears. A garment made out of polyester is very durable. The fibers have a high elasticity, meaning you can wear a polyester garment over and over again without it loosing its’ shape. Polyester can also be washed in high temperatures which is good for reducing bacteria. For that reason polyester is common in workout clothes. Another pro about polyester is that the colour wears well without fading over time.+ High elasticity, meaning a polyester garment rarely looses its’ shape.

+ Can withhold high washing temperatures, and is generally a durable material.

+ Holds colour very well.

– Produced by petroleum which is a non-renewable resource.

– During washing micro plastics are released, having a negative inpact on nature and animals.

– Very high energy consumption during production.

Recycled polyester is a great alternative to normal polyester, since it has the same qualities as normal polyester but with a much less negative impact on the environment. Recycled polyester can be made from PET bottles, residue plastic fibers from other industries or old polyester garments. The use of energy for recycled polyester is 70% lower than for normal polyester, making it a perfect alternative when you want the qualities of polyester without the negative impact on the environment.

I have a few items made out of polyester in my own wardrobe. Most of them are 4-6  years old and still in very good condition. A good example of how durable polyester fabric can be! Nowadays I prefer natural materials like cotton or cellulosa based materials like viscose, so I very rarely buy polyester garments anymore. However, one example of a new purchase made out of recycled polyester is my Marple Coat from the Swedish brand Houdini. I will use this loads during rainy and/or windy walks all year round. By using layering this coat can replace both my winter jacket and my rain coat. Perfect for a more minimalistic wardrobe!

One Comment

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *