MINIMALISM

MINIMALISM – A DOCUMENTARY

Skribenterna bakom bloggen The Minimalists, Joshua Fields Millburn & Ryan Nicodemus, släppte i maj 2016 en dokumentär vid namn Minimalism – A documentary about the important things. Denna mycket intressanta och inspirerande dokumentär finns nu på Netflix, och jag vill verkligen rekommendera er att se den om ni har missat den!

Två av mina favoritcitat från dokumentären ser ni nedan: 

Det första citatet fångar verkligen essensen av minimalism enligt min mening. Att minska på antalet saker, antalet åtaganden, antalet lån och så vidare – jag tror verkligen att det ger en känsla av lugn. Att istället fokusera sin energi på de människor man har omkring sig. Eller på sig själv, till att faktiskt göra saker du uppskattar. Det andra citatet är en tankeväckare med en simpel underton. Vi har ett sådant överflöd, att många av oss med enkelhet skulle kunna leva enklare och med mindre miljöpåverkan utan att egentligen sakna någonting. Är det till exempel en nödvändighet att köpa en ny vårjacka varje vår, trots att de fyra andra du har hängande i garderoben egentligen fortfarande är lika fina som de var förra våren?

Önskan att minimera sina ägodelar är ett lyxproblem som enbart en minoritet av världens befolkning kan identifiera sig med. En person som saknar grundläggande saker som mat, vatten eller tak över huvudet har föga troligt en önskan om att minimera antalet onödiga prylar i sitt liv. Detta är en självklarhet, men det är ändå viktigt att poängtera. Det är vi som har “allt” som måste ändra vårt levnadssätt. Trots att vi idag generellt sett har mycket större bostäder än förr, finns det ändå två miljarder kvadratmeter uthyrda förrådsplatser fulla med saker som i praktiken inte används. Tänk om alla dessa prylar kunde skänkas till någon som faktiskt behöver dem? Eller ännu bättre – tänk om de aldrig hade tillverkats från första början?

 

 

ENGLISH TRANSLATION

// The writers behind the blog called The Minimalists, Joshua Fields Millburn & Ryan Nicodemus, released the documentary Minimalism – A documentary about the important things in May 2016. This very interesting and inspiring documentary is now available on Netflix. If you missed it, I highly recommend that you go check it out!

Above you can see two of my favourite quotes from the documentary. The first quote really captures the essence of minimalism in my point of view. Decreasing the amount of stuff, the number of commitments and so on – I really believe it entails a sense of calmness. To instead focus your energy on the people around you. Or on yourself, to do the things you actually appreciate. The second quote sends a powerful message with a simple undertone. We live in such an abundance, that many of us easily could live simpler and with less environmental impact without even missing a thing. For example – is it really necessary to purchase a new spring jacket every spring, when the ones already hanging in your closet actually look exactly as good as they did last spring?

The desire to minimise the things you own and live a simpler life is definitely a thing of luxury that only a minority of the world’s population can identify with. Someone lacking the basic things in life like food, water, or a home, is unlikely to feel the urge of minimising the amount of stuff. This might be obvious, but I still think it’s important to emphasize. It is us who have “everything” that need to change our way of living. Today there are two billion square meters of rented storage space around the globe, filled with stuff that we don’t even use. What if all of these things could be donated to people who actually need them? Or even better – what if they never had been produced in the first place?

“Love people and use things.

Because the opposite never works.”

– Joshua Fields Milburn

 

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *