MINIMALISM

4 STEPS TO A MINIMALIST WARDROBE

Den klassiska Paretoprincipen, även kallad 80/20-regeln går i många fall att applicera på garderoben. Det vill säga att vi under 80% av tiden enbart använder 20% av innehållet i vår garderob. Helt galet när man tänker på det! Garderoben är ett av mina favoritområden när det kommer till att rensa och organisera. Jag har blivit något utav en självutnämnd mästare på att snabbt identifiera vilka plagg och accessoarer som ska skänkas vidare.

Nu tänkte jag dela med mig av fyra tips på områden där du enkelt kan komma igång för att rensa ur garderoben.

1 | KLÄDER SOM ÄR TRASIGA

Trasiga sömmar, hål i materialet eller en dragkedja som inte funkar? Om du inte har lagat plagget under det senaste året kommer det mest troligt aldrig att bli av. Rensa bort! Om det är en riktig favorit, bestäm att det måste lagas inom en månad, annars skänks det bort.

2 | KLÄDER SOM DU INTE ANVÄNDER

Plagg som inte har använts på väldigt länge trots att årstiderna har skiftat både en, två och tre gånger kommer att hänga kvar i garderoben många månader eller år till utan att luftas. Om du är osäker på vilka plagg du faktiskt använder, finns det ett väldigt bra sätt för att identifiera just dessa plagg. Varje gång du hänger tillbaka ett plagg som du har använt & tvättat, vrid kroken på galgen åt “fel” håll. Efter några månader kikar du igenom garderoben, och ser tydligt vilka plagg som fortfarande hänger åt rätt håll, och som därmed inte har använts. Rensa ut!

3 | DUBLETTER

Två kappor av liknande modell men i olika färger? Tre svarta kavajer med enbart små detaljer som skiljer dem åt? Istället för att ha flera olika alternativ av ett och samma plagg, se till att du har kvar ett enda som du verkligen gillar. Då säkerställer du att det kommer till användning samtidigt som du får mer plats över i garderoben. Att ha dubletter innebär oftast att man ändå bara använder sin favorit, så rensa ut de plagg du inte gillar riktigt lika mycket.

4 | KLÄDER SOM INTE PASSAR

Kläder och skor som är för stora, för små eller helt enkelt har fel passform kommer aldrig att vara bekväma och blir därmed inte heller använda. Om du verkligen gillar plagget, ta det till en skräddare för att justera. Om inte – skänk vidare!

ENGLISH TRANSLATION

// The well known Pareto principle, also called the 80/20 rule, can easily be applied to your wardrobe. It’s not an uncommon thing that we during 80% of our time wear only 20% of the contents in our wardrobes, which is insane when you think about it. One of my favorite areas to organise and purge is without a doubt my wardrobe. I have become somewhat of a self proclaimed professional regarding identifying the pieces that I want to donate. Now I would like to share four areas where you can easily kick start your closet purge!

1 | CLOTHES THAT ARE TORN OR DAMAGED

Ripped seams, scratches in the fabric or broken zippers? If it hasn’t been fixed during the last year, you will probably never get it done. Donate it! One of your favorite pieces? Promise yourself to get it fixed within a month, or else you have to get rid of it.

2 | CLOTHES THAT NEVER GETS WORN

Items that haven’t been used for a very long time even though the season has changed one, two, or three times will probably stay tucked inside your closet for months or years to come. If you are having a hard time identifying the pieces that you never wear, there’s a good trick to identify these items. Simply twist the hook of the hanger facing the “wrong” direction every time you put back an item that you have worn and washed. Go through your wardrobe after a few months, and you will easily be able to distinguish the pieces that haven’t been worn since the hangers are still facing the right way. Donate them!

3 | DUPLICATES

Two coats in a similar style but a different colour? Three black blazers only separated by minor details? Instead of having several options of the same item, make sure you only have a single one that you really like. This way you will make sure to use it while at the same time saving some space in your wardrobe. Having duplicate items often results in favoritism, where you use one of the items and the rest are left hanging in your wardrobe. Donate these pieces instead!

4 | PIECES THAT DOESN’T FIT

Clothes and shoes that are too small, too big or just not the right fit will never be comfortable. As a result they will never get worn. If you really like the item, bring it to your nearest tailor to get it fixed. If it’s not worth the money and hassle, donate it.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *